top of page

 לצוותים חינוכיים

נושאי המפגשים כוללים עיסוק בדמות המורה ומימוש התפקיד במרחבי העבודה השונים.

ננסה לענות על שאלות כמו למה שילד יקשיב לך, מהו שיעור מעורר מעורבות, מהי משימה התפתחותית של ילד ומהו המרכיב הסודי של עבודת ההוראה. נעמיק בדיאלוג מיטבי עם ילדים והורים ואיך מבססים אמפתיה כשפה בית ספרית.

למידה היא שילוב הכרחי בין חוויה, ידע והשראה. לכן כל המפגשים הן לצוותים והן למנהלות.ים, מציעים תמהיל עדין של פתיחת צוהר באמצעות השראה, הזמנה לחוויה רלוונטית והתנסות בכלים פרקטיים שניתן ליישם "מחר בבוקר".

מפגשי צוותים חינוכיים

סדנאות והרצאות לצוותי חינוך

in2

מורה כעמדה בעולם

מפגש מקיף ומרתק - מרחבי עבודת המורה

in2

משחיקה לחשק

כיצד נוכל להפוך את השחיקה לחשק

in2

?למה שאני אקשיב לך

תנאים מיטביים ליצירת קשר עם תלמידים

in2

איך האדם לומד

עולם הנוירופדגוגיה

לצוותי ניהול

ניהול בתי ספר היה מתחנות הדרך המשמעותיות ביותר שעשיתי לאורך שנות החינוך שלי. לאורך שנות הניהול מצאתי שניהול בית ספר – ואולי ניהול בכלל – סובב סביב שלוש מטפורות

- כולא הברקים -

- שומר החלום -

- אומן האיך -

מגוון הכישורים שאדם נזקק להם כדי לנהל בית ספר בהצלחה, הכריח אותי להיות לומד נצחי, של עצמי, של הילדים, של הצוות ושל מלאכת החינוך.

כשהתחלתי ללוות מנהלים מצאתי את הדרך להפוך את הניסיון שרכשתי לתובנות סדורות שמסייעות למנהלים לנווט בין 3 המטפורות.

תהליך הליווי האיר לי על נקודות עיוורון שהיו לי כמנהל והכרות עם סגנונות ניהול ומנהיגות שונים ומגוונים.

את כל אלו ארזתי למפגשי ניהול בנושאים בהם אני יכול לפתוח דלתות חדשות, להציב סימני שאלה ובעיקר להיות מלווה לרגע באחד המסעות המשמעותיים והחשובים

בחברה חפצת חיים – ניהול בית ספר.

מפגשי צוותי ניהול 

סדנאות והרצאות לצוותי חינוך

in2

רלוונטיות חינוכית

התאמה בין המטרות לסביבה

in2

אי של וודאות

להוביל במצב אי וודאות

in2

ניהול מחולל מסוגלות

להוציא את המייטב

bottom of page