top of page

מורה כעמדה בעולם

מפגש מקיף ומרתק - מרחבי עבודת המורה

מפגש מקיף ומרתק הבוחן את ארבעת מרחבי העבודה של המורה:
מרחב הדיאלוג הפנימי
מרחב הדיאלוג עם הסביבה ( ילדים, צוות והורים )
מרחב ההתפתחות האישית
מרחב המפגש החינוכי
מטרת המפגש להקנות כלים יישומיים לניהול העשייה בכל אחד מהמרחבים הללו ולצד זאת להעצים את המורים, את תחושת המסוגלות שלהם, המודעות לעצמם ולתפקידם ולדרכים השונות בהן יוכלו לממש את הייעוד שבחרו לעצמם -להיות מורים.

bottom of page