top of page

לגשת פשוט לשאלות מורכבות

הקוד הפנימי

מורה כעמדה בעולם

גישה חדשה לתקשורת פשוטה אך מעמיקה, המאפשרת להגיע אל נבכי הנפש ולמקומות העמוקים ביותר בדרך ישירה ואינטואטיבית. כלי ליווי שהוא קוד גישה רגשי המסייע בזיהוי, חקירה ופתרון של בעיות מורכבות, תוך שהוא מפתח את כישורי המאה-21 : יזמות, אינטלגנציה רגשית ויצירתיות, ומאפשר השגת חירות פנימית, תחושת רווחה והגשמה עצמית.

 

את הגישה ניתן ליישם הן במעגל האישי והן ביצירת סביבות חינוכיות המאפשרות צמיחה והתפתחות של כלל המשתתפים בעשייה החינוכית : צוות, ילדים והורים.

מורה כעמדה בעולם

גישה חדשה לתקשורת פשוטה אך מעמיקה, המאפשרת להגיע אל נבכי הנפש ולמקומות העמוקים ביותר בדרך ישירה ואינטואטיבית.

מורה כעמדה בעולם

הרצאות וסדנאות למורים וצוותים

במפגשים ננסה לענות על שאלות כמו למה שילד יקשיב לך, מהו שיעור מעורר מעורבות, מהי משימה התפתחותית של ילד ומהו המרכיב הסודי של עבודת ההוראה.

הרצאות וסדנאות למורים וצוותים

סדנאות והרצאות להורים

הורות היא הליכה על חבל דק שאף אחד לא לימד אותנו לעשות. היא הקסם שאנחנו נוגעים בו והיא גם הקצה שאנחנו נופלים בו.

סדנאות והרצאות להורים

טיפול

אני נכנס עם האדם לארץ פנימית שהיא שלו
כמוהו, אני לא בהכרח יודע מה אמצא שם
היתרון היחיד שלי הוא שכבר הייתי
בארצות אחרות.

טיפול

bottom of page