top of page

Blog

מורה כעמדה בעולם

אני רוצה לכתוב דברים שאנשים מרגישים ולא יודעים לבטא, אז אם הם יקראו הם לא ירגישו לבד עם זה .

הם ידעו שיש מילים למה שהם מרגישים ושהם לא לבד, כי בעצם הרבה אנשים אחרים מרגישים אותו דבר.

bottom of page