top of page
silver balls.webp

ליווי ופיתוח

בעשר השנים האחרונות זכיתי ללוות מגוון גדול של מערכות וארגונים חינוכיים. ליוויתי מנהלים.ות של בתי ספר במערכת הציבורית  קדם יסודי, יסודי ,על יסודי ומסגרות בחינוך המיוחד, זכיתי ללוות תהליכי הקמה של מסגרות חינוכיות וליוויתי מערכות בלתי פורמליות, רשויות מקומיות וסטודנטים להוראה. ליווי אנשים וארגונים הוא תהליך מרתק שבמהלכו אנחנו לומדים יחד איך להפוך רצון למציאות, איך למצוא את הדרכים להתמודד עם חסמים ולהכיר דרכים חדשות להיות האדם והארגון שאנחנו רוצים.

תהליך הליווי הוא תהליך של גילוי, גילוי יכולות וידע. אני מביא את הניסיון שלי כמורה, כמנהל, כמטפל וכמפתח מודלים חינוכיים, המלווה מביא את אלו שלו ואת תשוקת המימוש, מימוש החלום החינוכי. הנהגה מיטבית של מסגרת חינוכית תלויה במידה רבה ביכולת להלך בין למה ואיך, בין חלומות נשגבים על חינוך ואדם לבין יומיום מורכב ולעיתים מתסכל, אני רואה בתהליך כגשר בין שמני אלו, גדר שמאפשר חיבור יומיומי בין למה ואיך.

פיתוח מודלים חינוכיים ככלי עזר להובלת תהליכים הוא מהיתרונות הגדולים שאני מביא איתי. במהלך השנים פיתחתי מזוודה גדולה של המשגות וכלים שסייעו למנהיגים חינוכיים בעבודתם, בין הכלים תמצאו את:

- מודל מבריק ליזמות חינוכית -

- מודל דרגות של וודאות להתמודדות עם מצבי משבר ואי וודאות -

- מודל ארבע מרחבי העבודה למיפוי המעשה החינוכי -

- מודל מעגלי 1-10 למיפוי תהליך שינוי בבית ספר -

- מודל אימפקט מול קוש -

- מודל צירי הרלוונטיות ועוד מודלים רבים -

 

אני מזמין אתכם לפגישת הכרות ולראות יחד איך נוכל לצאת יחד למסע

bottom of page